Veľká cena Komárna

11.06.-12.06.2022, Komárno, stredisko kanoistiky, Váh

Zoznam podujatí