Veľká cena Komárna

03.06.-04.06.2023, Komárno, Stredisko kanoistiky, Váh

Zoznam podujatí